Комитетът по правата на човека на ООН постанови, че депортиране на сирийски граждани в България би съставлявало нечовешко или унизително отнасяне

В становището си по делото R.A.A. and Z. M. v. Denmark, прието на 15 декември 2016 г., Комитетът по правата на човека (КПЧ) на Организацията на обединените нации (ООН) постанови, че депортирането на двама сирийски бежанци от Дания в България би съставлявало нарушение на Член 7 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП).…

„Център за правна помощ – Глас в България“ започва работа по нов проект за ограничаване на имиграционното задържане и подкрепата на мигранти в риск

„Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП) в партньорство с Българските адвокати за правата на човека (БАПЧ) започват работа по нов проект, целящ подкрепа за интеграция в общността на мигранти в риск наместо задържането им в затворени центрове за мигранти (имиграционно задържане). Проектът носи името: “Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване…

Финален доклад: “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”

(пълният текст на доклада е достъпен тук: на английски и на български) През периода 17.08.2015 г. – 16.08.2016 г., Фондация “Център за правна помощ – Глас в България” проведе проекта “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”.* Проектът изследва обстойно този проблем с цел да спомогне за установяването на…