Водещи организации

МЕЖДУНАРОДНИ

Международна коалиция по задържане (IDC) – Международна коалиция по задържане (IDC) 

Глобален проект по задържане (GDP) – Глобален проект по задържане (GDP)

Европейска програма за интеграция и миграция (EPIM) – Европейска програма за интеграция и миграция (EPIM)

Работна група на ООН по произволното задържане  – Работна група на ООН по произволното задържане

Европейски съвет за бежанци и изгнаници (ECRE) –  Европейски съвет за бежанци и изгнаници (ECRE)

EuroMed Rights – EuroMed Rights

Migreurop  – Migreurop

Мрежа Одисей – Мрежа Одисей

The Detention Watch Network –The Detention Watch Network

Асоциацията за предотвратяване на изтезанията – Асоциацията за предотвратяване на изтезанията

DETENTION FOCUS – DETENTION FOCUS

НАЦИОНАЛНИ

Министерство на вътрешните работи – Министерство на вътрешните работи

Държавна агенция за бежанците – Държавна агенция за бежанците

Омбудсман на Република България – Омбудсман на Република България

ВКБООН – ВКБООН

Българският хелзинкски комитет (БХК) – Българският хелзинкски комитет (БХК)

Български червен кръст – Български червен кръст

Центъра за европейски, бежански, миграционни и етнически изслвдвания – CERMES – Центъра за европейски, бежански, миграционни и етнически изслвдвания – CERMES

Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) – Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)

Фондация за достъп до права – Фондация за достъп до права

Български адвокати за правата на човека – Български адвокати за правата на човека

Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ – Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ