Контакти

CLA logo

София 1000
ул. Триадица 5Б, ет. 2, офис 226 
Тел. факс: + 359 29810779
Имейл: voiceinbulgaria@gmail.com

Приемни часове за безплатни правни консултации  (бежански и миграционни въпроси ): Всеки вторник, 10:30 – 13:30 (без предварително записване)