Как един българин от арменски произход е задържан в Бусманци и го грози депортация!?

  Нарек е български гражданин по всички естествени и житейски закони, за съжаление обаче по нормативните такива той е незаконно пребиваващ в единствената страна, която  счита за своя – България. И като такъв, в навечерието на най-светлия Християнски празник на надеждата, Възкресение Христово, той бе задържан в центъра за нелегални имигранти Бусманци, където е и…

ЦПП – „Глас в България“ и БАПЧ с общо становище по предложени законови промени относно имиграционното задържане на чужди граждани

Фото: Виктория Николова На 14.07.2017 г. „Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП) и „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) подадоха в Министерския съвет на Република България общо становище по публикувания на Интернет портала за обществени консултации www.strategy.bg Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи…

Комитет на ООН критикува България за задържането на търсещи закрила и подканва страната да разработи мерки за регуларизация на мигранти

На 11 май 2017 г. Комитетът на Организацията на обединените нации (ООН) за премахване на расовата дискриминация (КПРД)[1] прие заключителните си бележки относно комбинираните двадесети до двадесет и втори периодични доклади на България. КПРД приветства някои положителни изменения в националното законодателство – най-вече измененията в Закона за чужденците в Република България, въвеждащи забрана за имиграционно…

„Миграцията – понятия, статистика, тенденции, разграничения, паранои“, ЦПП – Глас в България и БАПЧ пред микрофона на радио Бинар

Разговор с адвокат Йорданка Бекирска и адвокат Диана Радославова Водещи: Анелия Велинова и Владислав Кацарски На 30 март 2017 г. адвокат Йорданка Бекирска от Фондация „Български адвокати за правата на човека” (БАПЧ) и адвокат Диана Радославова от Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП) разговаряха в продължение на час на тема „Миграцията –…

Административното задържане на хора, търсещи закрила, се прилага произволно и системно в България според доклада за 2016 г. на AIDA

Платформата Asylum Information Database (AIDA) публикува своя доклад за България за 2016 г. Докладът проследява в дълбочина скорошните промени в законодателствотото и провежданите в страната политики по отношение на  процедурите по предоставяне на закрила, условията на прием на мигранти, административното им задържане, както и интеграцията им в приемащото общество. AIDA е инициатива, която се координира…

Неправителствени организации алармират за широко разпространени практики на отблъскване и отказ на достъп до държавна територия на хора, търсещи закрила в Централна и Източна Европа

В началото на 2017 г. Унгарският хелзинкски комитет публикува доклада “Pushed Back at the Door: Denial of Access to Asylum in Eastern EU Member States”, описващ практиките на отблъскване на мигранти, търсещи закрила от територията на пет страни от Централна и Източна Европа: България, Чешката република, Унгария, Полша и Словения. В доклада се констатира, че…

Комитетът по правата на човека на ООН постанови, че депортиране на сирийски граждани в България би съставлявало нечовешко или унизително отнасяне

В становището си по делото R.A.A. and Z. M. v. Denmark, прието на 15 декември 2016 г., Комитетът по правата на човека (КПЧ) на Организацията на обединените нации (ООН) постанови, че депортирането на двама сирийски бежанци от Дания в България би съставлявало нарушение на Член 7 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП).…

„Център за правна помощ – Глас в България“ започва работа по нов проект за ограничаване на имиграционното задържане и подкрепата на мигранти в риск

„Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП) в партньорство с Българските адвокати за правата на човека (БАПЧ) започват работа по нов проект, целящ подкрепа за интеграция в общността на мигранти в риск наместо задържането им в затворени центрове за мигранти (имиграционно задържане). Проектът носи името: “Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване…

Финален доклад: “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”

(пълният текст на доклада е достъпен тук: на английски и на български) През периода 17.08.2015 г. – 16.08.2016 г., Фондация “Център за правна помощ – Глас в България” проведе проекта “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”.* Проектът изследва обстойно този проблем с цел да спомогне за установяването на…