За DETAINED

epim logoCLA logo

Уеб платформата DETAINED е част от проекта „Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България” финансирана от Eвропейската програма за интеграция и миграция (EPIM) на Мрежата от европейски фондации  (NEF)  и се осъществява от Център за правна помощ – Глас в България.

DETAINED е пространство посветено на събирането и публикуването на информация свързана с административно задържане на мигранти в България и региона.  Неговото предназначение е да насочи общественото внимание към често-неясните практики на принудителното настаняване на мигранти в затворените центрове и условията на задържане. Платформата също така има за цел да провокира открит дебат във връзка с граничния  въпрос за “нелегалност” на лицата. Чрез хвърляне на светлина не само върху правна  и статистическа информация, но също така и върху личните истории на задържаните, тя се стреми да се противопостави на дехуманизиращото представяне на мигрантите в медиите и политическия дискурс, който нормализира и прави приемливо подлагането им на нечовешки и незаконни практики.

DETAINED е предназначена за място за споделяне и обмен на информация и създаване на връзки между лица и организации, работещи в областта на задържането и миграцията в Европа и извън нея.

Предложения  за съдържанието на сайта, както и коментари и запитвания са добре дошли!

За контакти: Център за правна помощ – Глас в България, voiceinbulgaria@gmail.com

Цялата отговорност за съдържанието на този сайт се носи от автора (ите) и съдържанието може да не отразяват непременно позициите на NEF, EPIM или партньорските фондации.