„Миграцията – понятия, статистика, тенденции, разграничения, паранои“, ЦПП – Глас в България и БАПЧ пред микрофона на радио Бинар

Разговор с адвокат Йорданка Бекирска и адвокат Диана Радославова

Водещи: Анелия Велинова и Владислав Кацарски

На 30 март 2017 г. адвокат Йорданка Бекирска от Фондация „Български адвокати за правата на човека” (БАПЧ) и адвокат Диана Радославова от Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП) разговаряха в продължение на час на тема „Миграцията – понятия, статистика, тенденции, разграничения, паранои” в ефира на радио „Бинар“. Разговорът е първият от серията такива предавания, посветени на темата миграция, които ще се излъчат по радио Бинар в следващите две години. Те са част от проекта „Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането и прилагане на алтернативи в общността“, финансиран от Мрежата на европейските фондации чрез Европейската програма за интеграция и миграция (ЕПИМ). Двугодишният проект започна на 1 януари 2017 г. и се изпълнява в партньорство от ЦПП и БАПЧ.

Предаването започна с въведение в темата на миграцията, проблемите на мигрантите и техните потребности и представяне на двете организации и проекта. Гостите изясниха значението на понятия като „миграция”, „имиграция” и „бежанец” и посочиха, че има недостатъчна информираност за това какво се случва. Подчертана бе ролята не медиите в образоването на хората. Според адв. Радославова, „Имигрира се поради работа, търсене на по-добър живот, природни бедствия, събиране на семейства. По-голямата част от хората мигрират доброволно, а по-малка част са тези, които мигрират принудително. Те търсят начин да запазят живота си”, каза тя, „така те се озовават на територия, която не избират. Това са хората, които наричаме бежанци и търсеши закрила.” Тя дефинира „бежанец” според Закона за убежището и бежанците, като обясни, че този закон е различен и специален спрямо Закона за чужденците в Република България.

Гостите говориха за ратифицирането от България на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и създаването на Държавната агенция за бежанците. Те представиха последната статистика относно потърсилите закрила в България и основните страни по произход на търсещите закрила у нас, като изясниха разликата между статут на бежанец и хуманитарен статут.

Засегнати бяха и темите защо хората получили статут не искат да останат у нас, какво представляват Дъблинският регламент и базата от пръстови отпечатъци ЕВРОДАК и увеличаването на тенденцията за прилагане на Дъблинския регламент. Гостите и водещите разговаряха за „стените“ – по границите и в умовете, за липсата на интеграционна програма, липса на достатъчно персонал по центровете за бежанци и мигранти, като преводачи, лекари и психолози, за ангажимента на България да изпълни задълженията си във връзка с приема на бежанци. На слушателите бяха разяснени различните видове центрове у нас и разликата между „специалните домове за временно настаняване на чужденци“ (СДВНЧ – имиграционни центрове за задържане) и центровете на Държавната агенция за бежанците (познати като бежански лагери), колко са на брой и какъв е капацитетът им, различните режими там. Адв. Радославова изтъкна, че трябва да се прилагат алтернативи на задържането в центровете от затворен тип на все повечето оставащи в България хора с „несигурен статут“, за да бъдат те една сигурна част от нашето общество.

Следващото предаване по Радио Бинар от серията разговори по теми, свързани с миграцията, ще се излъчи през м. май 2017 г.

Цялото предаване можете да чуете тук.