Проект “Кой бива задържан?”

 

 epim logo

„Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”

През август 2015 Център за правна помощ Глас в България стартира проекта Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”, финансиран от Европейска програма за интеграция и миграция (EPIM)  на Мрежата от европейски фондации (NEF).

Основната цел на проекта е да се повиши отчетността и прозрачността във връзка с вземането на решения за административно задържане на мигранти в България в затворен тип центрове. Българското законодателство позволява задържането на мигранти при определени обстоятелства, като се отделя значителна степен на свобода на действие на длъжностните лица да решат дали определен индивид трябва да бъде задържан. Резултатите от теренните проучвания, проведени от Центъра за правна помощ – “Глас в България” по време на предишен проект, както и докладите за мониторинг от страна на други организации, подсказват за широко разпространена практика на задържане, включително задържане на лица търсещи убежище, малолетни и индивиди, които са част от уязвими групи. Проектът “Кой бива задържан?”  има за цел да помогне за установяване на практики за вземане на решения, които са справедливи и прозрачни, в съответствие с принципите на пропорционалност и индивидуална оценка, изисквани от международното и европейското право.

Като част от проекта екипът на ЦПП ще събира, анализира и публикува статистика за задържане на мигранти в България, и ще провежда преглед на съдебната практика, за да разкрие основанието за решенията за задържане. Също така ще проведем интервюта с лица, които понастоящем са задържани и такива, които са били задържани (общо 80), както и с ключови служители от Министерството на вътрешните работи (10-15 интервюта). Български адвокати за правата на човека  ще предоставят безплатни правни консултации на задържаните, които се нуждаят от тях. Специална уеб-базирана платформа DETAINED, която ще служи като място за събиране и обмен на информация за задържането на мигрантите в България и региона ще бъде разработена. Накрая ще бъдат разработени и публикувани серия от медийни статии и портрети на задържани в основни български новинарски уеб сайтове.

Цялата отговорност за съдържанието на този сайт се носи от автора (ите) и съдържанието може да не отразява непременно позициите на NEF, EPIM или партньорските организации.