Финален доклад: “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”

(пълният текст на доклада е достъпен тук: на английски и на български) През периода 17.08.2015 г. – 16.08.2016 г., Фондация “Център за правна помощ – Глас в България” проведе проекта “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”.* Проектът изследва обстойно този проблем с цел да спомогне за установяването на…