„Център за правна помощ – Глас в България“ започва работа по нов проект за ограничаване на имиграционното задържане и подкрепата на мигранти в риск

„Център за правна помощ – Глас в България“ (ЦПП) в партньорство с Българските адвокати за правата на човека (БАПЧ) започват работа по нов проект, целящ подкрепа за интеграция в общността на мигранти в риск наместо задържането им в затворени центрове за мигранти (имиграционно задържане). Проектът носи името: “Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване…

Финален доклад: “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”

(пълният текст на доклада е достъпен тук: на английски и на български) През периода 17.08.2015 г. – 16.08.2016 г., Фондация “Център за правна помощ – Глас в България” проведе проекта “Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”.* Проектът изследва обстойно този проблем с цел да спомогне за установяването на…